วิธีช่วยชะลอความเสื่อมถอยของข้อต่อและกล้ามเนื้อมือ

11 พฤศจิกายน 2563

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ระบบกล้ามเนื้อต่างๆ จะเริ่มเสื่อมลงและอาจส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หยิบจับของชิ้นเล็กไม่ถนัด ติดกระดุมหรือรูดซิบไม่ได้ ลายมือเปลี่ยนไป หรือวิธีจับช้อนรับประทานอาหารเปลี่ยนไป ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้เกิดขึ้นกับแม่ของเราทุกรายการ ช่วงนี้แม่เลยต้องเริ่มทำกิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูทักษะบางอย่างที่เสียไปและชะลอ
ไม่ให้เกิดความเสื่อมถอยมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมีความแข็งแรงแล้วยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองอีกด้วยนะคะ

วิธีที่จะช่วยชะลอความเสื่อมถอยของข้อต่อและกล้ามเนื้อมือซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมีหลายวิธีค่ะ

วิธีแรก กำมือให้แน่นค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แล้วแบออกให้นิ้วกางออกอย่างเต็มที่ ทำ 10 ครั้ง

วิธีที่สอง กางมือแบออกให้สุดช้าๆ จากนั้นหุบนิ้วมือให้ชิดกันให้แน่นที่สุด ทำซ้ำ 10 ครั้ง

วิธีที่สาม กระดกข้อมือขึ้นและลง อย่างละ 10 ครั้ง 

วิธีที่สี่ ฝึกกำลูกบอล เริ่มต้นจากกระดกข้อมือเล็กน้อยแล้วกำลูกบอลโดยให้นิ้วโป้งและนิ้วทั้งสี่อยู่ตรงข้ามกัน โดยที่ฝ่ามือและนิ้วทั้งห้าแนบกับลูกบอล
กำค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ทำ 10 ครั้ง

วิธีที่ห้า ฝึกไม้หนีบผ้า ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบให้ขาไม้หนีบชิดกันมากที่สุด ทำซ้ำ 10 ครั้ง โดยไม้หนีบผ้าตัวเล็กจะเหมาะกับการฝึกปลายนิ้วมือ ไม้หนีบผ้าขนาดใหญ่
เหมาะกับผู้กำมือไม่ได้เต็มที่

วิธีที่หก ฝึกหยอดกระปุก เป็นการฝึกการใช้นิ้วมือและความแม่นยำในการหยิบของชิ้นเล็ก อาจเริ่มจากเหรียญที่มีขนาดใหญ่เช่นเหรียญสิบบาทแล้วเพิ่มความยากขึ้น
โดยเปลี่ยนเป็นเหรียญขนาดเล็กเช่นเหรียญบาท

ลองไปฝึกกันดูนะคะ ถ้าทำได้ต่อเนื่องทุกวันนอกจากกล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วสมองจะแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะ 

ด้วยความปรารถนาดี
เภสัชกรหญิง รุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์
ผู้ก่อตั้ง Piti

ขอขอบคุณวิธีการทำกายภาพดีๆ จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล