การดูแลความสะอาดช่องปาก ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

12 ตุลาคม 2563

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เมื่อเวลาผ่านไปสมองจะมีความเสื่อมถอยเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแค่ความทรงจำเรื่องราวต่างๆ
จะลดลงแต่ยังส่งผลให้ความสามารถในดูแลตัวเองทำได้น้อยลงด้วย 

ในช่วงนั้นเตี่ยเริ่มไม่ยอมอาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟัน จากที่ยอมทำเองในบางวันเปลี่ยนเป็นไม่ยอมทำเลยจนมาถึงวันที่จำวิธีอาบน้ำ แปรงฟันไม่ได้ บ้วนน้ำไม่เป็น

เมื่อการทำความสะอาดในช่องปากยังเป็นสิ่งที่จำเป็น หากผู้ป่วยยังให้ความร่วมมือในการแปรงฟันก็ควรกระตุ้นให้ทำต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือ

วิธีแรกที่ง่ายที่สุดในการดูแลคือ ให้ดื่มน้ำเปล่าหลังมื้ออาหารเพื่อให้ล้างเศษอาหารที่อาจตกค้างออกไปและการดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารก็จะช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย
ในช่องปากได้ หรือหากผู้ป่วยยอมป้วนปากด้วยน้ำเปล่าหรือด้วยน้ำยาบ้วนปากก็จะทำความสะอาดได้มากขึ้น

ในกรณีที่ไม่สามารถแปรงฟันหรือบ้วนปาก ผู้ดูควรช่วยดูแลความสะอาดโดยใช้ผ้าก๊อซที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile gauze) ชุบน้ำยาป้วนปากพันนิ้วมือแล้วเช็ดทำความสะอาดภายในช่องปาก กระพุ้งแก้มและลิ้นหลังมื้ออาหาร ข้อควรระวังคือสำหรับวิธีนี้คือหากผู้ป่วยยังมีฟันอาจกัดนิ้วของผู้ดูแล และต้องไม่ลืมที่จะล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลัง
หรือใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะ

ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเตี่ยจะไม่ได้ให้อาหารทางปากแล้วก็ตาม แต่การทำความสะอาดช่องปากวันละ 2-3 ครั้งก็ยังต้องทำทุกวัน เพื่อลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากซึ่งวิธีนี้
จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดติดเชื้อในปอดที่อาจเกิดขึ้นได้ ความสะอาดช่องปากเป็นเรื่องเล็กๆใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลยค่ะ

#ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ #ดูแลผู้ป่วยติดเตียง #ดูแลพ่อแม่


บทความโดย เภสัชกรหญิงรุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์
ผู้ก่อตั้งปิติ โลชั่นเพื่อปรนนิบัติฟื้นฟูผิวแห้งคัน